Garantie voorwaarden

Picolet garandeert uw product tegen materiaal- of fabricagefouten voor een periode van één jaar vanaf de datum van oorspronkelijke aankoop op onze website of bij een geautoriseerde Picolet-dealer of wederverkoper.

Indien geretourneerd binnen de garantieperiode, zal Picolet naar eigen goeddunken het defecte product repareren of vervangen door een gerepareerd of opgeknapt product met identieke specificaties als het geretourneerde product.

Deze beperkte garantie vervangt alle andere garanties, expliciet of impliciet, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, impliciete garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel.

Wanneer is er geen recht meer op garantie? 

Picolet is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele of gevolgschade of kosten die voortvloeien uit het gebruik van dit product, inclusief gebruik gerelateerde schade aan de buitenkant van het product.

De Beperkte Garantie van Picolet dekt geen normale slijtage van items zoals gesprongen drivers, verslechtering van de batterij door normaal gebruik, doorgesneden snoeren, vervuiling, verbogen aansluitingen, schade aan de buitenkant van het product, verlies of diefstal.

Onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn, zoals speakernetten en kabels, worden alleen vervangen in geval van storing als gevolg van materiaal- of fabricagefouten, en slechts één keer tijdens de garantieperiode van uw product.

Je garantie vervalt als je je oordopjes uit elkaar haalt of blootstelt aan overmatig vocht.

Wat te doen bij een mogelijk defect? 

Als u denkt dat uw product defect is binnen de garantieperiode, neem dan contact met ons op via info@picolet.store. Vermeld het serienummer, het aankoopbewijs, het telefoonnummer en het volledige verzendadres van uw product in uw bericht aan ons.

Afhankelijk van het serienummer, het aankoopbewijs en de geldigheid van de garantie, ontvangt u een retourautorisatie en instructies voor de retourzending.

Neem voor vragen over de garantie van uw product contact op met Picolet Support via info@picolet.store